Jelzőhang szonatina (2011–2012)     09'25"

 

A darab megírását a számítógépes rendszerek megjelenése óta használt jelzőhangok inspirálták. Ezeket a hangokat halljuk visszacsatolásként, amikor csetelünk, elektronikus levelet küldünk-kapunk, vagy amikor bekapcsoljuk a számítógépet. A számítógépeinknek már saját beszédhangja is van.  A mindennapi érintkezés során a különböző kommunikációs formák váltakozása miatt előfordulhat, hogy fejünkben keverednek a szintetikus beszélők, az írott szövegek, a kattanások, sípolások szeretteink valós hangjaival. A jelzőhangok szerkezete vagy hangszíne zenei emlékeket is felszínre hozhat. A Jelzőhang szonatina figyelmeztető hangok, környzeti zörejek, szintetikus beszéd, a valóságban leírt vagy elmondott szövegeket felolvasó emberi hangok és zenei idézetek keveredéséből létrehozott játék. A jelzőhangok minősége jellemzi az adott korszakot. A szonatinában felhasznált  egyszerű, lo-fi hangok egyfajta retroérzést keltenek csakúgy, mint a forráshangok feldogozásához alkalmazott zenei eszközök, melyek az elektroakusztikus zene korai időszakát idézik.