Lengőajtó II (2012)     14'24"

 

A Lengőajtó eredetileg interaktív zenemű, melyben táncos vagy táncosok mozdulatai vezérelnek hangzásparamétereket. Mivel a darab eredeti verziójában nehezen előadható, MIDI kontroller segítségével újrainterpretáltam a zenei folyamatot, és hangszalagdarab formájában, a táncszólam nélkül is működő elektroakusztikus művet készítettem.  A darab kezdőképe Shunryu Suzuki „Zen Mind, Beginner's Mind” című könyvéből származik, aki egyik szövegében a légzés folyamatát lengőajtóhoz hasonlítja, mely segíti a benső és külső világ közötti különbség érzetének feloldását. A darab forráshangjai ezért elsősorban a torok hangzásai (beszéd, légzés) és elképzelt lengőajtók mozgásainak hangimitációi. A felvett és az átdolgozott hangzások további feldolgozását interaktív, MAX/MSP programnyelv segítségével létrehozott szoftverhangszer végzi, melynek paramétereit az eredeti verzióban a táncos mozdulataival, jelen formájában pedig tetszőleges külső vezérlőkkel lehet irányítani. A darab egyes szakaszai különböző hangszínterek, melyek eltérő módon reagálnak az előadói gesztusokra. A darabot Stewart Collinsonnak ajánlom, akinek hangja és gondolatai kiindulásul szolgáltak a darab megírásához.